Качество, Контрол и Почтеност

Прайстаг е модерно и динамично дружество, основано на единството на групата, нейната мотивация и отзивчивост към потребностите на пазара.
Екипът, лично ангажиран и мотивиран, участва активно в прилагането на иновативни решения за оптимизация на процесите и предоставя идеи за разработване на нови проекти за бъдещето на компанията.

 

Качество, контрол и почтеност са основите, върху които се гради нашият бизнес.
Нашият склад включва специални места за входящи и изходящи стоки, температурно контролирана среда, въздухоотводи и отделни зони с контролиран достъп.

 

Прайстаг е дружество изцяло посветено на поддържането на високи стандарти за качество, следвайки изискванията за ДПП във фармацевтичното преопаковане.

Освен това, Прайстаг интегрира услуги по преопаковане и консултиране в областта на паралелно внасяните продукти.