Услуги по преопаковане

Прайстаг работи с ДПП-сертифицирани инсталации за преопаковане, които осигуряват пълна гама от решения за широк кръг от търговски услуги.

 

Прайстаг има способността да бъде много гъвкаво дружество, за да отговори на нарастващите нужди за опаковките на своите фармацевтични клиенти с голяма бързина и ловкост. Осигуряване на качеството остава отличителен белег на Прайстаг и всеки продукт се подлага на строги тестове, за да сме сигурни, че надвишава съответните стандартите на ДПП.

 

Съоръженията на Прайстаг са оборудвани така, че да могат да предоставят производствени мощности за всичко - от най-малките до най-големите търговски нужди, имайки капацитет за рационализиране на операциите, намаляване на разходите и осигуряването на високо качество. Цялостните услуги позволяват на клиентите да ни доверят инвентар с увереност, да се намали времето за изпълнение и да бъде поддържано количество от бързопласиращи се продукти.