Нашата мисия

Прайстаг е фирма предлагаща пълна гама услуги за фармацевтичната индустрия, която помага на различни фармацевтични компании да покриват бързо изисквания и да спазват винаги крайните срокове, да намалят разходите си, и да гарантират качеството на продуктите.

 

Прайстаг е Българска компания специализирана в:

  • договори за лекарствено преопаковане и повторно етикетиране.
  • търговия с фармацевтични продукти из цяла Европа.
  • общи услуги в сферата на фармацевтиката.

Ние също така помагаме на фармацевтичните компании да експортират или лицензират продуктите си за външни пазари.

 

Прайстаг, работейки в тясно сътрудничество с различни компании от фармацевтичния сектор, създава пазари и дистрибутира марки от първокласно качество.


Одобрен проект по програма на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

eu1

eu2

На 10.02.2021г. „Прайстаг“ АД сключи Административен договор с Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Проект: BG16RFOP002-2.077-0809, Процедура: “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Главната цел е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.    

Общата стойност, която ще се отпусне е в размер на 150 000.00лв., от които 127 500.00лв. европейско и 22 500.00лв. национално съфинансиране.